2013-09-09 00:01 #0 av: Ellasratties

Myter och missförstånd är något som man kan få höra när man går till läkare för svåra blödningar eller menssmärtor. Exempelvis tror vissa läkare att endometrios går att bota med graviditet. Även när man har blivit diagnostiserad kan man få höra detta.

Myter och missförstånd som man kan få höra när man går till läkare för svåra blödningar eller menssmärtor. Även när man har blivit diagnostiserad kan man få höra detta.

"Menssmärtor är normalt"

Många kvinnor som söker hjälp för menssmärtor upplever att de inte blir tagna på allvar och får höra att deras menssmärtor är ”normala” och ”är en del av att vara kvinna” eller att ”det är psykiskt betingat”. Andra får höra att de har en för liten smärttolerans.

Många kvinnor har smärtor under menstruationen. Men smärtor som påverkar det dagliga livet är inte normalt. Varje kvinna med starka menssmärtor bör utredas för att hitta orsaken till smärtorna.

"Du är för ung för att ha endometrios"

En omfattande studie på 80-talet avskaffade denna myt men den lever kvar hos många läkare. Det är relativt vanligt att tonåringar och unga kvinnor har endometrios.

"Hormonbehandlingar botar endometrios"

Hormonbehandlingar undertrycker bara symtomen av endometrios. En del kan bli helt fri från endometriosrelaterade symtom i flera år efter en hormonbehandling medan andra får tillbaka symtomen så fort de slutar med behandlingen.

"Graviditet botar endometrios"

Många läkare säger till sina patienter att skaffa barn så fort som möjligt bara så går endometriosen bort. Realiteten säger att graviditet i likhet till hormonbehandlingar, undertrycker symtomen för en tid, men botar inte sjukdomen i sig. Symtomen kommer ofta tillbaka när barnet är fött. De flesta kvinnor kan förlänga återvändandet av symtomen genom amning eftersom amning hämmar menstruationen. Det är dessutom viktigt att komma ihåg att barn skaffar man för att man vill ha barn och inte som ett botemedel mot en sjukdom.

"Endometrios är en orsak till infertilitet"

Många kvinnor med endometrios kan få barn.

"Avlägsnande av livmoder och äggstockar botar endometrios"

Du blir av med menstruationen men inte nödvändigtvis endometriosen. Vid avlägsnande av allt inklusive all endometrios i buken kan man hämma fortsatt utveckling av sjukdomen.

"Som kvinna är det normalt att ha smärtsamma kramper vid mens."

Många kvinnor har ont precis då mensen startar men ihållande och allvarlig smärta är ett tecken på att något är fel. Studier har visat att ca 70 % av kvinnor med kroniska smärtor i nedre delen av buken har endometrios.

"Endast äldre, vita karriärkvinnor får endometrios."

Endometrios drabbar kvinnor oberoende av deras etniska ursprung, ekonomiska och sociala bakgrund.

Denna myt har antagligen sitt ursprung i att kvinnor i karriären är mer benägna att söka läkarvård för sina smärtor.

"Endometrios kan förebyggas."

Idag vet man inte något sätt som kan förebygga uppkomsten av endometrios. En del läkare tror att det kan finnas ett visst skydd mot sjukdomen hos kvinnor som får barn tidigt. En tidig diagnos och behandling som tar bort mensen kan förhindra/fördröja sjukdomens utveckling.

Det finns vissa bevis på att kvinnor som använder P-piller under långa perioder har en mindre benägenhet att utveckla endometrios.

"Endometrios går att bota.."

Tyvärr finns det inget bot mot endometrios – ännu. Det finns behandlingar som kan hålla sjukdomen under kontroll. Dessa kan göra dig mer eller mindre symtomfri under kortare eller längre perioder.

Därför är det viktigt att kvinnor med endometrios får hjälp och stöd genom alla stadier i livet och inte blir hemskickade efter en sex månaders hormonkur med orden ”du är frisk nu”.


Källa: endometriosforeningen.com