2014-12-22 18:59 #0 av: IngridSvensson

Många säger att endometrios är en autoimmun sjukdom. Även vissa läkare som inte är så kunniga inom endometrios, nämner detta påstående. Men endometrios är faktiskt en inflammatorisk sjukdom.

Människor har något som kallas T-lymfocyter och B-lymfocyter. Dessa kan känna igen kroppens egna celler (dessa kallas för autoimmuna T- o B-lymfocyter).

De autoimmuna celler är normalt så ganska oaktiva så de aktiveras aldrig. Immunsystemets regleringssystem, sätter stopp för dem, då det skulle vara väldigt dumt om kroppens egna celler förstörs. Dock om man har den genetiska förutsättningen för det, kan d autoimmuna T/B-lymfocyter aktiveras på felaktigt sätt, och därmed börja bryta ned kroppens egna celler.


Denna felaktiga aktivering i cellerna, kan t.ex  bero på en kraftig förkylning eller sjukdom som leder till kraftiga inflammationer. Anledningen är att systemet blir överladdat med en massa godsaker (kallas cytokiner och är viktiga för att driva själva inflammationen) produceras, och att de autoimmuna T/B-lymfocyterna aktiveras. Endometrios orsakar ju inflammationer mer eller mindre konstant, och har man de ”rätta” genetiska förutsättningarna, kan autoimmuna sjukdomar därmed triggas igång (naturligtvis kan även andra icke-autoimmuna inflammatoriska sjukdomar triggas igång av detta).

Därmed är det felaktigt att kalla endometrios för en autoimmun sjukdom. Som beskrivet i ovan finns det fortfarande folk, som säger att endometrios är en autoimmun sjukdom. Det kan bero på att,  de inte har grundläggande förståelse för skillnaden mellan autoimmun sjukdom och inflammatorisk sjukdom, då båda resulterar till ett inflammatoriskt immunsvar. 

Källa; http://www.endometriosforeningen.com/en-inflammatorisk-sjukdom