2015-09-06 07:00 #0 av: Thotis90

Jag blev i november -14 diagnostiserad med endometrios och när jag berättade om sjukdomen vare sig det var för vänner, bekanta eller okända fick jag alltid frågan "vad är det?". Jag kände då att jag var tvungen att bidra med kunskap och det gjorde jag i form av ett projekt, Endometrosis awareness project, som jag lanserade på min facebooksida, på min blogg och instagram under mars månad. Under denna artikelkategori kan du ta del av mitt projekt. OBSERVERA! Alla bilder som är anslutna till projektet är tagna av mig, Louise Hedblom.

Endometriosis awareness project dag 6 - Yrsel

Ett annat vanligt förekommande besvär, som i många fall går hand i hand med trötthet, är yrsel. Yrsel är oftast snabbt övergående och ofarligt även om det är obehagligt medan det varar. Gemensamt för hur de flesta upplever yrsel är en snurrande känsla, känsla av ostadighet, känsla av att man är på väg att svimma eller känsla av att man förlorar kontrollen över kroppen. En vanlig orsak till att man får s.k. snurrande yrsel är att balansorganet i innerörat inte fungerar som det ska eller att blodtrycket sjunker tillfälligt när man reser sig snabbt.


Vissa vittnar om att yrseln kan komma när som helst (inte bara i samband med menstruation eller ett skov), att den är en följd av smärtor som kan resultera i kräkningar och svimningar, att den kan komma plötsligt och att man under tiden måste sätta sig ner, att den är så smärtsam och obehaglig att det blir svårt att andas samt att den är en biverkning av ens behandling mot endometriosen.