2015-10-17 14:27 #0 av: Aleya

Tyckte detta var en fråga att ta upp här. Gällande donation av vävnader och organ efter döden.

Många tror: Äh, jag är sjuk, så jag kan inte donera något.(Kanske inte gällande endometrios men andra sjukdomar)
Men det kan man. Beslutet sker i samband med att frågan om donation kommer upp när man är konstaterad att man är död.(Om man vårdas på iva för exempelvis hjärnskador och man har gjort tester för att kolla om det finns något hopp om liv(skriver på förenklad svenska)
Samt att om man inte blivit vårdad via IVA så kan man ändå donera vävnader(hornhinnor, hjärtklaffar, hud)

Men viktigt är att man redan när man lever bestämmer sig, skriver in sig i donationsregistret, har sitt donationskort samt gör anhöriga medvetna om sitt val.

Så, har du gjort ditt val?